PRAVILA O PRIVATNOSTI

KO SMO MI
Mi smo kompanija Ewopharma d.o.o. Sarajevo, članica Ewopharma grupe. Naša adresa je Rajlovačka cesta 23, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

ZAŠTO PRIKUPLJAMO VAŠE LIČNE PODATKE?
Ako imate ugovor sa kompanijom Ewopharma d.o.o. Sarajevo, prikupljamo vaše lične podatke kao rezultat tog ugovora.
Ako smo s vama ranije poslovali ili ako mislimo da ćemo s vama poslovati, čuvat ćemo vaše lične podatke kao dio liste korisnika na osnovu legitimnih interesa i smatrat ćemo da od nas očekujete da čuvamo podatke na taj način i da su naši interesi usklađeni.
Ako primite uplatu ili drugu vrijednost od kompanije Ewopharma d.o.o. Sarajevo, tada ćemo vaše lične podatke čuvati ukoliko smo u obavezi da vršimo izvještavanje na osnovu inicijativa za transparentnost u EU koje se odnose samo na zdravstvene radnike.
Vaše lične podatke ćemo također možda prikupljati i od trećeg lica. To treće lice je trebalo da postupa u skladu sa propisima o zaštiti podataka. Ako smatrate da treće lice nije dostavilo podatke na propisani način, molimo da nas kontaktirate.
Ako ste učestvovali u ispitivanju mišljenja korisnika/nagradnim igrama ili anketama, dobili smo od vas saglasnost da čuvamo i obrađujemo vaše lične podatke.
Kao farmaceutska kuća, čuvat ćemo lične podatke u vezi sa vašim zdravljem ako prijavite neželjeni događaj, s obzirom na to da se na nas primjenjuju propisi o farmakovigilanci i vodimo bezbjednosne profile proizvoda u cijeloj Evropskoj uniji.

KOLIKO DUGO ĆEMO ČUVATI PODATKE
Ako lične podatke prikupljamo od vas na osnovu vaše saglasnosti, vaši lični podaci će se čuvati samo tokom perioda koji je naveden u vašoj pisanoj saglasnosti.
Ako se lični podaci prikupljaju i čuvaju za potrebe ugovora, čuvat ćemo ih samo tokom trajanja ugovora ili tokom drugog vremenskog perioda navedenog u ugovoru.
Za sve druge situacije, vaši lični podaci čuvat će se samo toliko dugo koliko je potrebno u skladu sa važećim propisima, za rješavanje sporova ili u skladu sa strogim kriterijima u okviru Programa za zaštitu podataka Ewopharma grupe. Za konkretne informacije, molimo vas kontaktirajte info@ewopharma.ba.

VAŠA PRAVA
Imate pravo da zatražite kopiju svih vaših ličnih podataka i potvrdite njihovu tačnost ili zatražite da budu ispravljeni.
Imate pravo da zatražite da vaši lični podaci budu izbrisani iz našeg sistema. Ako se vaši lični podaci čuvaju na osnovu saglasnosti, istu možete povući slanjem e-pošte osobi za kontakt navedenoj u vašem obrascu za davanje saglasnosti.
Imate pravo da zatražite ograničavanje obrade ili da se potpuno usprotivite obradi podataka u određenim slučajevima. Ti zahtjevi bit će ocijenjeni u zavisnosti od svakog pojedinačnog slučaja.

POSLJEDICE NEDAVANJA LIČNIH PODATAKA
Ewopharma d.o.o. Sarajevo neće od vas tražiti nikakve lične podatke koji prema mišljenju kompanije nisu apsolutno potrebni. Stoga, ako odbijete da date podatke, možda nećemo moći da sarađujemo sa vama. To će se rješavati u zavisnosti od svakog pojedinačnog slučaja.

POSJETIOCI NAŠE INTERNET STRANICE
Kada neko posjeti neku od naših internet stranica trebalo bi da zna da koristimo usluge trećih lica, za prikupljanje standardnih internet zapisa, informacija i podataka o obrascima ponašanja posjetioca. Osim približne lokacije (IP adresa), podaci koje prikupljaju ovi servisi su većinom anonimni podaci o prometu poput informacija o pretraživaču, informacija o uređaju i jeziku. Ne prikupljamo dodatne podatke, kao što su vaš starosni uzrast, pol, interesovanja ili bankovni podaci. Prikupljene podatke koristimo kako bismo dobili pregled o tome kako ljudi pristupaju i koriste našu internet stranicu i kako bismo poboljšali svoje usluge i korisnički doživljaj. Podatke ne koristimo ni za kakve dodatne svrhe, poput profilisanja osoba koje pristupaju našim internet stranicama.
Ako nas kontaktirate putem naših internet stranica, koristit ćemo te podatke samo u svrhu odgovaranja na pitanja/žalbe ili prijedloge koje pošaljete. Nakon rješavanja vašeg upita, vaši lični podaci bit će uništeni.

SIGURNOST PODATAKA
Preduzimamo razumne korake da zaštitimo vaše lične podatke pomoću fizičkih i/ili elektronskih mjera sigurnosti primjerenih osjetljivosti ličnih podataka.
Iako primjenjujemo sigurnosne mjere, ne možemo garantovati sigurnost bilo kojih podataka koje dostavite e-poštom ili preko interneta. Dostavu ličnih podataka putem takvih mreža obavljate na vlastiti rizik, s obzirom na to da nijedan prenos putem interneta nikada nije 100% siguran ili bez greške. Treba da postupate sa posebnom pažnjom prilikom odlučivanja koje ćete nam podatke poslati e-poštom ili objaviti na našoj internet stranici.

INTERNET STRANICE TREĆIH LICA
Možete odabrati da pristupite internet stranicama i uslugama određenih trećih lica preko naše internet stranice. Ewopharma d.o.o. Sarajevo nije odgovorna za pravila i postupke drugih internet stranica u vezi sa zaštitom privatnosti. Za više informacija o njihovim pravilima o zaštiti privatnosti treba da pretražite njihove internet stranice.
Imamo Facebook stranicu koja se odnosi na neke naše proizvode. Kada odlučite da podijelite informacije sa Facebook, na informacije koje podijelite primenjivat će se njihova pravila o zaštiti privatnosti. Ta stranica društvenih medija također može da podijeli informacije s nama i može na svojoj stranici objaviti informacije o vašim posjetama našoj internet stranici. Vaše postavke privatnosti možete promijeniti na Facebook-u.

UPOTREBA KOLAČIĆA NA NAŠIM INTERNET STRANICAMA
Kako biste saznali sve o kolačićima koje koristi ova web stranica, posjetite našu Politiku o kolačićima.

PREFERENCE U UPOTREBI KOLAČIĆA
Kako biste promijenili vaše preference o kolačićima, molimo kliknite na ovaj link.

PRAVO NA PRIGOVOR
Ako smatrate da nismo poštovali vaša prava na pošten i primjeren način, imate pravo na prigovor nadležnom organu za zaštitu podataka.